Драган Марина Василівна. Вчитель образотворчого мистецтва.

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Висвітлення змісту досвіду як системи в дії

«ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ»

     

 

В наш час все більше уваги приділяється питанням естетичного розвитку дітей, де головним завданням виступає розвиток їх творчих здібностей засобами мистецтва, зокрема образотворчого. В образотворчій діяльності інтенсивно розвиваються творчі художні здібності учнів, розширюються  можливості активного сприймання творів художнього мистецтва. Адже всім відомо, що художня творчість є мовою серця, і вона неможлива без найніжніших почуттів та емоцій людини.

«Пізнання світу, - як вказував В.О.Сухомлинський, - неможливе без розуміння і переживання художніх образів, без глибокої духовної потреби малювати,творити прекрасне й діставати насолоду від такої діяльності».

Методична проблема, над якою я працюю «Формування творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва та в позаурочний час з використанням ІКТ».

Розвивати творчість – це виховувати у дітей інтерес до знань, виявляти їх нахили, самостійність у навчанні. Тому головним завданням вчителя, на мою думку, є вміння відшукати в дитині творчість, допомогти учневі через творчі здібності знайти себе в житті.

 

У розв’язані задач творчого розвитку учнів велику користь приносять сучасні технічні засоби і новітні технології. А використання ІКТ у школі, зокрема й на уроках образотворчого мистецтва, є необхідною складовою педагогічної діяльності, важливою умовою у розвитку творчих здібностей школяра, всебічно розвинутої особистості дитини:

-        підвищує продуктивність уроку;

-        покращує якість наочності;

-        сприяє об’єктивному контролю знань школярів;

-        забезпечує залучення учнів до створення творчих робіт ;

-        зацікавлює до пошуку інформації;

-        розвиває самостійність, наполегливість тощо.

Мультимедіа – це система комплексної взаємодії візуальних і аудіоефектів під управлінням інтерактивного програмного забезпечення з використанням сучасних технічних і програмних засобів, які об’єднують текст, звук, графіку, фото, відео тощо в одному цифровому відтворенні.

Головною педагогічною метою мого досвіду є використання ІКТ на уроках образотворчого мистецтва. Які ж переваги такого уроку? Перш за все, зацікавленість учнів уроком. Сучасні діти – це діти екранної інформації. Інформація екрану, монітора, проектора сприймається ними набагато краще, ніж книжна інформація. І це той важливий фактор, який я враховую при організації уроку.

Мультимедіа дає можливість використовувати не просто наочність, а використовувати інформацію, зображення, звук для того, щоб матеріал, який вивчається, став доступнішим.

Комп’ютерні технології  активізують розумову діяльність учнів, розвивають їхні спеціальні або загальні обдарованості, формують знання, стимулюють пошук, творчість. Але досить важливим є етап підготовки до уроку. Тому я визначаю місце даної теми у програмі та вибираю оптимальні засоби структури навчального матеріалу.

За рахунок більш раціональної організації робочого часу у середньому на 30% збільшується насиченість уроку, тому що інформація готується заздалегідь з гарним  дизайном, а на уроці вона може з’являтися в потрібний момент. Економиться час, який я використовую для збільшення об’єму інформації, повторення і закріплення. Відповідно, діалог з класом і візуальний контакт не перериваються ні на секунду.

Міняється естетика уроку, тому що я маю потужні інструменти зробити його більш привабливим за допомогою Mikrosoft Power Point.

Ця мультимедійна форма дозволяє мені подати матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному порядку.

Кожен учитель знає, як відбувається запам’ятовування  інформації: якщо інформація сприймається тільки слухом, засвоюється 20% її обсягу; якщо лише за допомогою зору, запам’ятовується 30% матеріалу.

За умови комбінованого поєднання «включення» слухового й зорового каналів інформації учень спроможний засвоїти  до 65% інформації. А застосування  мультимедіа дає змогу об’єднати текст, звук, графічне зображення, відеозображення та ще й улюблену дітьми анімацію. Таким чином, використання ІКТ значно сприяє засвоєнню навчальної інформації кожним школярем.

Систематичне використання комп’ютера, зокрема  мультимедійних презентацій, на уроці, на мою думку, сприяє:

      підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці;

      зростанню продуктивності уроку;

      реалізації міжпредметних зв’язків;

      логізації й структуруванню навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань учнів;

      зміні ставлення школярів до комп’ютера: вони починають сприймати його не як сучасну іграшку, а як  універсальний інструмент для ефективної роботи в будь-якій галузі  людської діяльності.

Використання презентацій є доцільним на будь-якому етапі вивчення теми і на будь-якому етапі уроку: під час пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення, контролю.

Перед початком роботи над презентацією ставлю перед собою завдання досягти повного розуміння того, про що буде йти мова. Презентацію намагаюсь зробити оптимальною по об’єму , доступною і композиційно завершеною. Її тривалість за сценарієм складаю не більше 20-30 хвилин при кількості 25-35 слайдів, причому демонстрація одного слайду займає близько 1 хвилини.

Етапи підготовки мультимедійної навчальної презентації :

      структуризація навчального матеріалу;

      складання сценарію реалізації;

      розробка дизайну презентації;

      підготовка медіафрагментів (тексти, ілюстрації, відео, аудіофрагмени);

      тест-перевірка готової презентації.

Кожен навчальний мультимедійний засіб намагаюсь створити відповідно всім дидактичним вимогам, що й традиційні посібники, а саме науковості, систематичності, послідовності, доступності, зв’язку із практикою, наочності. Проте під час створення мультимедійної презентації враховую не тільки відповідні принципи класичної дидактики, але й специфічні підходи використання комп’ютерних мультимедійних презентацій.

Важливим моментом є розподіл навчального матеріалу на слайдах: навчальну інформацію подаю порціями, зручними для сприйняття. Схиляюсь до думки, що нелогічно на одному слайді розміщувати багато інформації, навіть якщо вона має відношення до суті питання, що викладається на ньому.

Отже, мультимедійна інформація відрізняється чіткістю, лаконічністю, доступністю. У процесі роботи з нею учні вчаться аналізувати, висловлювати власну думку. Якщо застосування мультимедійних технологій добре продумане, заняття буде образним, наочним, цікавим, життєвим. 

Для проведення уроків з використанням мультимедіа-презентацій необхідні екран і мультимедійний проектор, підключений до комп'ютера.

Уроки із застосуванням мультимедійного проектора викликають в учнів інтерес, примушують працювати всіх. Використання мультимедіа на заняттях перетворює їх у творчий процес, дозволяє здійснити принципи розвивального навчання, дозволяє формувати і розвивати пізнавальну мотивацію школярів до отримання нових знань, допомагає створювати умови успішності кожного учня на уроці, значно покращує чіткість в організації роботи класу або групи учнів. Якість знань при цьому помітно зростає.

Робота з мультимедійним проектором економить час на уроці, оживляє його. Вельми істотно, що при роботі з мультимедійним проектором я стою обличчям до класу і можу спостерігати за його роботою. Це створює ряд переваг в порівнянні з традиційним методом роботи на дошці.

Щоб використання мультимедійного проектора принесло необхідний ефект при педагогічно правильному його застосуванні, воно повинно відповідати ряду певних вимог.

Інформація яка доноситься  з використанням мультимедіа повинна відповідати сучасним науковим знанням і узгоджуватися зі змістом навчальної програми.

Інформація повинна бути доступною. Доступність проявляється не в спрощеному викладі, а в тих або інших особливостях подачі навчальної інформації, що враховують мій досвід і рівень знань дітей.

Використання на уроках мультимедійного проектора піднімає процес навчання на якісно новий рівень. Не можна скидати з рахунків і психологічний фактор: сучасній дитині набагато цікавіше сприймати інформацію саме в такій формі, ніж за допомогою застарілих ілюстрацій і таблиць.

При використанні мультимедійного проектора на уроках інформація представляється не статичною картинкою, а динамічно, що значно підвищує пізнавальний інтерес школярів та ефективність засвоєння матеріалу інтерактивні ж елементи навчальних програм дозволяють перейти від пасивного засвоєння до активного, так як учні отримують можливість самостійно моделювати явища і процеси, сприймати інформацію не лінійно, з поверненням, при необхідності, до якого-небудь фрагмента, з повторенням віртуального експерименту з тими ж або іншими початковими параметрами.

Застосування ІКТ дозволяють мені змінити деякі способи надання навчального матеріалу, традиційно здійснюваного в навчальному процесі, а так само застосування нових інформаційних технологій розширює можливості контролю навчального процесу.

Виходячи, з вище сказаного хочу сказати, що треба достатньо чітко усвідомити ключові переваги ІКТ і прагнути максимально, використовувати саме їх. А головна перевага – підвищення якості знань учнів.    

Форми та місце використання мультимедійної презентації на уроці залежать, звичайно, від змісту цього уроку, мети.

Проте, практика дозволяє виділити деякі загальні, найефективніші прийоми застосування певною допомоги чи підказки для учнів:

      при вивченні нового матеріалу, що дозволяє ілюструвати його різноманітними наочними засобами. Застосування особливо вигідно в тих випадках, коли необхідно показати динаміку розвитку якого-небудь процесу;

      при закріпленні нової теми чи розділу навчальної програми;

      для перевірки навчальних досягнень учнів. Комп’ютерне тестування - це самоперевірка та самореалізація, добрий стимул для навчання, спосіб навчальної діяльності та самовираження учнів. Для вчителя – це засіб якісного оцінювання, програмований спосіб накопичення оцінок;

      при перевірці фронтальних самостійних робіт   забезпечує разом з усним візуальний контроль результатів навчання;

      як засіб для виготовлення роздаткового дидактичного матеріалу. Персональний комп’ютер у руках учителя, у доповненні зі сканером і принтером - це міні-друкарня педагога.

У навчальній діяльності застосування комп’ютера можливе у трьох формах:

      машина як тренажер;

      машина як репетитор, що виконує певні функції за викладача, причому такі, які машина може виконати краще, ніж людина;

      пристрій, що моделює певне середовище та дії фахівців у ній.

  З огляду на зазначене, вважаю доцільним застосування в практиці окремих видів мультимедіа  додатків: мультимедіа-презентації, мультимедіа-видання.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz