Драган Марина Василівна. Вчитель образотворчого мистецтва.

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

(Викачати презентацію)

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №5

м. Бердичева

Драган М.В

Міський семінар вчителів образотворчого мистецтва загальноосвітніх шкіл м. Бердичева

Тема: "Естетико-виховне спрямування уроків образотворчого мистецтва як умова розвитку творчої особистості школяра"

 

     

     

 

     

    

 

Слайд 1. Вас вітає загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів  № 5м. Бердичева.

Слайд 2. У рамках міського семінару вчителів образотворчого мистецтва

Слайд 3. Тема. Естетико-виховне спрямування уроків образотворчого мистецтва як умова розвитку творчої особистості школяра

Слайд 4. Під естетичним вихованням слід розуміти виховання естетичної чуйності, естетичного ставлення до явищ, предметів, об`єктивного світу.

Це невід`ємна частина виховання, яка також включає в себе формування естетичних почуттів та естетичних суджень людини.

Слайд 5. В педагогічному і психологічному аспектах естетичне виховання можна розглядати як естетичне сприймання і естетичну творчість.

Естетичне виховання

 • Естетика побуту
 • Сприймання краси  природи
 • Сприймання творів  мистецтва
 • Художня творчість дітей

Слайд 6. У сучасному світі гостро стоїть проблема творчого розвитку особистості.

Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема. Посилюється увага до розвитку творчих здібностей особистості, надання їй можливості виявити їх.

Слайд 7. В процесі гуманізації системи освіти поступово зростає роль мистецтва, головна мета якого - створити сприятлив іумови для особистісного становлення й творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї ціннісного ставлення до світу природи, культури, людей, самої себе.

Слайд 8. Завданнями загальної середньої освіти для дисциплін естетичного циклу є:

 • формування гармонійної особистості;
 • розвитокїї духовного світу,
 • пізнавальних інтересів і творчих здібностей;
 • становлення основ соціальної культури.

Слайд 9. З кожним роком мистецтво все сміливіше входить в життя школи.

Прекрасне – добрий помічник у процесі виховання дитини.

Слайд 10. Особливої уваги слід надавати виховним можливостям мистецтва у формуванні естетичної культури учнів.  У своїй праці особливо уважно вчитель розглядає два шляхи естетичного виховання учнів:

1) естетичне виховання у процесі навчання;

2) естетичне виховання у позакласній та позашкільній роботі.

Слайд 11. Які форми виховання використовують у процесі формування естетичних смаків та естетичної культури особистості?

 • уроки
 • гуртки
 • диспути
 • бесіди
 • екскурсії
 • конкурси
 • колективні творчі справи

Слайд 12. Серед методів естетичного виховання виділяють три групи:

 • методи забезпечення естетичного сприймання (демонстрація, аналіз, повторне прийняття)
 • методи практичного навчання (пояснення, показ, вправи)
 • методи художньо-творчої діяльності (обґрунтування задуму, виконання творчих завдань, критичний аналіз твору)

Слайд 13. Образотворче мистецтво як один із видів мистецтв є унікальним засобом художньої виразності, що впливає на естетичний і художньо-творчий розвиток учнів.

Слайд 14. Завдання образотворчого мистецтва:

 • розвиток художньо-естетичного сприйняття учнями творів візуального мистецтва;
 • розвиток умінь аргументовано висловлювати своє емоційно-ціннісне ставлення до художніх творів;
 • розвиток спроможності виконувати навчально-репродуктивні та творчі роботи, використовуючи різноманітні техніки й засоби художньої виразності;
 • розвиток розуміння учнями художньо-образних, жанрово-стильових і видових особливостей образотворчог омистецтва.

Слайд 15. У процесі навчання на уроках образотворчого мистецтва в учнів формуються й розвиваються якості, що характеризують особистість, а саме:

Слайд 16. Творчі риси  характеру

Наполегливість

винахідливість

цілеспрямованість

допитливість

самостійність

ініціативність

вимогливість

оригінальність

Слайд 17. Творчі якості інтелекту

логічне, діалектичне та цілісне сприйняття діяльності

 • спостережливість дослідника
 • творча уява і фантазія
 • інтуїція
 • увага й пам'ять

Слайд 18. Творчасамосвідомість

Слайд 19. Творча спрямованість особистості

Слайд 20. Успіх навчання і виховання залежить від того, які методи використовуватиме педагог, аби донести до дітей зміст предмета «Образотворче мистецтво», визначений програмою, та сформувати у них необхідні вміння і навички, розвинути художні здібності.

Слайд 21Методи навчання образотворчого мистецтва

Методи навчання за джерелом подачі та характером сприйняття інформації

Словесні

Розповідь

Пояснення

Коментар

Доповнення

Обговорення

Словесне малювання

Опис художнього твору

Наочні

Демонстрація художніх творів

Спостереження

Використання

ТЗН і педагогічних програмних засобів (ППЗ)

Практичні

Підготовчі вправи

Ігрові вправи

Виконання ескізів

Виконання начерків

Виконання етюдів

Імпровізація

Навчальний рисунок

Педагогічний малюнок

Слайд 22. Інтерактивні методи навчання

Метод проектів

Мозковий штурм

Колективна творча робота

Робота у групах і парах

Ситуативні ігри

Сюжетно-рольові ігри

Навчальні ігри

Інсценізації

Метод інтерв’ю

Слайд 23. Методи навчання на уроках образотворчого мистецтва сприяють виразності, ясності, повноті, цілісності й естетичній глибині сприймання.

Слайд 24. Успіхи школи в естетичному вихованні дітей в більшості залежать від учителя. Широко використовую в цілях естетичного виховання дітей - образотворче мистецтво.

Слайд 25. Специфіка уроків образотворчого мистецтва визначає наступні вимоги: потрібно вчити дітей з перших кроків

 • акуратно оформляти альбоми;
 • правильно розміщувати малюнок на аркуші;
 • рівно і акуратно розфарбовувати його;
 • початий малюнок обов‘язково закінчити.

Слайд 26. Ці вимоги важливо в доступній формі пояснити учням і домогтисятого, щоб саме так вони підходили до оцінювання своїх робіт і робіт товаришів.

Слайд 27. З часом вимоги до їхробіт зростають. Поступово веду дітей до того,щоб вони виконували малюнки гарно, по-своєму, індивідуально.

Слайд 28. Навчання відтворенню сприйнятого розгортається як найбільш тривалий етап навчання.

У ньомупоєднуються такі моменти:

1) аналіз і закріплення сприймання та його повторення;

2) закріплення й перевірка якості усвідомлення і аналізу сприйнятого;

3) вправи, вироблення вмінь і навичок з необхідним естетичним результатом.

Слайд 29. На уроках образотворчого мистецтва здійснюється первинне знайомство з творами художників, використаних із метою виховання, розвитку художнього смаку дитини і її художньо-творчих здібностей.

Слайд 30. На своїх уроках засобами живопису, скульптури, архітектури, графіки, виражаю красу життя, природи, виражаю високі думки, почуття.

Слайд 31. Створення малюнків, плакатів, художніх виробів під моїм керівництвом, спонукають до боротьби за прекрасне, відіграють велику роль в повсякденному житті школи.

Слайд 32. Формування художньо-творчих здібностей, в свою чергу, потребують особливої методики. Важливо своєчасно виявити природні задатки, схильність дитини, стимулювати творчу діяльність,закріпити досягнутий успіх постійними тренуваннями.

Слайд 33. Поступово ускладнюю навики уміннями і навичками. При цьому треба пам‘ятати, що заняття малюванням лише тоді збагачують учня естетикою, коли вони несуть йому радість. Важливими умовами успіху є об‘єктивна оцінка художньої творчості дітей.

Слайд 34. В позакласній системі велика увага приділяється різним видам роботи:

Індивідуальним. Проводиться з окремими учнями, які виявляють особливий інтерес до образотворчого мистецтва. Короткочасні спостереження, досліди, практичні роботи, діяльність із засобами наочності. Виявивши дітей, що цікавляться мистецтвом, розвиваю їхні інтереси, спрямовую в потрібне русло з тим, щоб потім спиратись на таких дітей при організації гурткової і масової позакласної роботи.

Груповим. Гурток « Палітра». Шкільне  товариство «Науковий олімп». Роботи, які виконуються, обов’язково фіксуються за допомогою записів, зарисовок, складання колекцій малюнків.

Масовим.Організація  виставок дитячих робіт;

 екскурсії, походи з вивчення мистецтва рідного краю;

читацькі конференції з оглядом книг про мистецтво;

проведення ранків, свят з різноманітної образотворчої тематики.

Усі види робіт заохочують дітей до уроків образотворчого мистецтва і творчого підходу

Слайд 35..Індивідуальна робота . Проводиться з окремими учнями, які виявляють особливий інтерес до образотворчого мистецтва. Короткочасні спостереження, досліди, практичні роботи, діяльність із засобами наочності. Виявивши дітей, що цікавляться мистецтвом, розвиваю їхні інтереси, спрямовую в потрібне русло з тим, щоб потім спиратись на таких дітей при організації гурткової і масової позакласної роботи.

Слайд 36. Групова позакласна робота.. Гурток « Палітра». Шкільне  товариство «Науковий олімп». Роботи, які виконуються, обов’язково фіксуються за допомогою записів, зарисовок, складання колекцій малюнків.

Вихованці  ведуть пошукову і дослідницьку роботи у шкільному товаристві «Науковий олімп»,творчо працюютьвгуртку  «Палітра».

Слайд 37. Масова позакласна робота. Організація  виставок дитячих робіт;

 екскурсії, походи з вивчення мистецтва рідного краю;

читацькі конференції з оглядом книг про мистецтво;

проведення ранків, свят з різноманітної образотворчої тематики.

Усі види робіт заохочують дітей до уроків образотворчого мистецтва і творчого підходу

Слайд 38. Учні школи є активними учасниками позашкільної роботи: міських конкурсів ,виставок дитячого малюнка

Cлайд 39. Вихованці  школи № 5 талановиті.

Слайд 40. Отже, талант розуміти і тонко відчувати прекрасне в образотворчому мистецтві, а у деяких дітей і талант створювати прекрасне в живописі, скульптурі, графіці, паперопластиці, малюванні починається з естетико-виховного спрямування уроків образотворчого мистецтва і є невід’ємною умовою розвитку творчої особистості школяра.

Слайд 41. ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Бажаємо здоров’я, терпіння, творчих учнів, здатності до постійного вдосконалення, професійного зростання!

 

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz