Драган Марина Василівна. Вчитель образотворчого мистецтва.

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

(Викачати)

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 5-7 класів

 

Тематична структура  програми

«Образотворче мистецтво»

(57 кл.)

35 год на рік  (1 год на тиждень), з них 4 год – резервний час

 

Клас

Тема року

Теми

5

Види мистецтв

 Графіка

 Живопис 

Скульптура. Декоративно-прикладне мистецтво

Взаємодія образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва   (архітектурою, літературою, музикою, театром, цирком, кіно)

6

Жанри  мистецтва

Анімалістичний жанр. Пейзаж

Портретний жанр

Побутовий жанр. Натюрморт

Жанри: історичний, міфологічний, релігійний, батальний

 

7

Мистецтво: діалог     традицій  і новаторства

Мистецтво в нашому житті

Дизайн

 

 

5 клас. Види образотворчого мистецтва

Зміст

Державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Графіка

Учень

знає  і розуміє:

 • види графіки; 
 • засоби художньої виразності графіки (лінія, штрих, крапка, пляма);
 • вплив освітлення на виявлення об’єму форми (складові світлотіні);

уміє:

 • обирати формат та різні варіанти розташування елементів композиції;
 • передавати природні форми засобами художньої виразності графіки;
 • створювати образи людей враховуючи масштабність і пропорції;

застосовує: 

 • засоби графіки для створення художніх образів;
 • різні графічні техніки та матеріали

Живопис

Учень

знає і розуміє:

 • види живопису;
 • засоби художньої виразності живопису (колір, кольорові сполучення, насиченість, світлота, відтінок);
 • особливості  гармонії кольорів;
 •  
 • передавати плановість засобами живопису;
 • утворювати нові кольори та їхні відтінки;

застосовує :

 • різні техніки живопису;
 • набуті знання  та уміння з кольорознавства у творчій діяльності

Скульптура.  

 

Декоративно-прикладне мистецтво

Учень

знає і розуміє:

 • види скульптури;
 • засоби художньої виразності скульптури (об’єм, форма, фактура);
 • скульптурні техніки та матеріали;
 • закономірності стилізації та композиційні особливості  творів декоративно-прикладного мистецтва;
 • види орнаментів;

уміє:

 • створювати образи людей, тварин, сюжетно-тематичні композиції з різних пластичних матеріалів;
 • стилізувати природні форми (тварин, птахів, квітів) для створення декоративних композицій у різних форматах;
 • використовувати символіку кольорів при створенні декоративних композицій;
 • :
 • різні техніки, прийоми та матеріали для реалізації творчого задуму у декоративних і скульптурних композиціях

Взаємодія  образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтв

Учень

знає і розуміє:

 • особливості засобів художньої виразності різних видів мистецтва;
 • зв'язок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з іншими видами мистецтва (архітектурою, музикою, літературою, театром, цирком, кіно);

 уміє:

 • створювати композиції з урахуванням особливостей різних видів мистецтва;

застосовує:

 • відповідні засоби художньої виразності, техніки та матеріали для створення композицій

Наприкінці 5 класу учень виявляє здатність:

 • розрізняти види образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, порівнювати засоби художньої виразності творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, інтерпретувати їх зміст;
 • розуміти взаємодію образотворчого та  декоративно-прикладного мистецтва з іншими видами мистецтва (архітектурою, літературою, музикою, театром, цирком, кіно) та застосовувати міжпредметні компетентності у художньо-творчій діяльності;
 • виконувати творчі роботи у різних видах образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, виготовляти  сувеніри ( індивідуально, в  колі однолітків, в родині);
 • висловлювати власні судження про образотворче та декоративно-прикладе мистецтво, виявляти естетичне ставлення до них, брати участь у міжособистісному спілкуванні з приводу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, співпрацювати в групах;
 • проявляти допитливість у процесі пізнання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, використовувати різні друковані джерела інформації про них у навчально-пізнавальній діяльності

6 клас. Жанри образотворчого мистецтва

Зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Анімалістичний      жанр.

Пейзаж

Учень

знає  і розуміє:

 • особливості анімалістичного і пейзажного жанрів;
 • види пейзажів;
 • закони лінійної та повітряної перспективи;

уміє:

 • створювати образи тварин (площинні та об’ємні, у статиці та динаміці);
 • передавати уявний простір засобами лінійної та повітряної  перспективи;

застосовує:

 • прийоми компонування елементів зображення у певному форматі у процесі створення врівноваженої анімалістичної та пейзажної композиції

Портретний   жанр

Учень

знає і розуміє:

 • особливості портретного жанру;
 • види портрету;
 • послідовність побудови голови людини на площині;
 • основні пропорції побудови фігури людини (на площині та в об’ємі, у статиці та динаміці);

уміє:

 • виконувати начерки голови та постаті людини (по пам'яті, за уявою);
 • створювати образ людини в на площіні та об'ємі;
 • передавати міміку, емоційні стани, жести людини;

застосовує:  

 • художні прийоми для створення шаржів, карикатур

Побутовий жанр.

Натюрморт

Учень

знає і розуміє:

 • особливості побутового жанру і натюрморту;

уміє:

 • виконувати пошукові ескізи варіантів компоновки  елементів натюрморту;
 • спрощувати природні форми до геометричної подібності;
 • передавати засобами світлотіні та колірними відношеннями цілісність групи предметів, їх об'єм, освітленість;
 • відтворювати сцени з повсякденного життя людей у  сюжетно-тематичних  і декоративних композиціях;

застосовує :

 • різні техніки та матеріали у процесі виконання натюрморту

Жанри: історичний,   міфологічний,  релігійний, батальний

Учень

знає і розуміє:

 • особливості  історичного,  міфологічного,  релігійного,  батального  жанрів;
 • специфіку компонування елементів сюжетно-тематичних композицій;

уміє:

 • виконувати замальовки, начерки, ескізи композиції;
 • створювати сюжетно-тематичні композиції  історичного, батального,  релігійного, міфологічного жанрів;
 • обирати техніку виконання залежно від задуму;

застосовує: 

 • закони композицїі та кольорознавства при створенні  сюжетно-тематичної картини

Наприкінці 6 класу учень виявляє здатність:

 • інтерпретувати  твори образотворчого мистецтва  різних жанрів;
 • виконувати творчі роботи у різних жанрах образотворчого мистецтва, оформлювати шкільні тематичні виставки;
 • розуміти зв’язок образотворчого мистецтва з гуманітарними та природничими дисциплінами, застосовувати міжпредметні компетентності у творчій  діяльності;
 • висловлювати оцінні судження щодо творів образотворчого мистецтва різних жанрів, виявляти естетичне ставлення до художньої діяльності, брати участь у дискусіях з приводу мистецтва, порівнювати власну думку з думками інших і толерантно ставитися до них, виявляти ініціативу та взаємодопомогу  у груповій роботі;
 • проявляти активність у процесі пізнання образотворчого мистецтва,  використовувати  у пошуковій діяльності медіаресурси (радіо, телебачення тощо)

7 клас.  Мистецтво: діалог традицій і новаторства

Зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Мистецтво в

 нашому житті

 

Учень

знає і розуміє:

 • види архітектури;
 • особливості побудови  інтер’єру та екстер’єру;
 • архітектурні пам'ятки рідного краю, України;
 • види декоративно-прикладного мистецтва (розпис, вишивка, писанкарство, витинанка, народна іграшка тощо);
 • значення оберегової символіки в народному мистецтві;

уміє:

 • зображувати  архітектурні споруди, різного призначення (по пам'яті, за уявою);
 • створювати ескізи архітектурних проектів, інтер’єрів;
 • розробляти ескізи вишивки з урахуванням традиційної орнаментики та символіки кольорів;
 • виконувати творчі роботи в техніці «Витинанка»;

застосовує:

 • елементи декоративного розпису для оформлення виробів; різноманітні техніки та прийоми в процесі виготовлення писанки

Дизайн

Учень

знає і розуміє:

 • види дизайну (графічний, промисловий,  ландшафтний,  арт-дизайн);
 • особливості засобів виразності видів дизайну;

уміє:

 • розробляти ескіз дизайну середовища;  
 • проектувати і моделювати транспортні засоби та побутові вироби, зокрема 

на основі природних аналогів;

 • розробляти ескізи одягу  з урахуванням традицій і сучасної моди;
 • розробляти ескізи для різних видів поліграфічної продукції;

застосовує:  

 • засоби арт-дизайну у власному житті

Наприкінці  7 класу  учень виявляє здатність:

 • самостійно інтерпретувати художні явища сучасності в єдності традицій і новаторства, розуміти їх зв’язки з природним, соціальним і культурним середовищами;  
 • виконувати творчі роботи з урахуванням особливостей мистецьких явищ сучасності; здійснювати художнє оформлення шкільних і позашкільних виховних заходів, застосовувати набуті художні знання і вміння для самореалізації та у соціокультурній діяльності; 
 • розуміти  зв’язок  образотворчого мистецтва з предметами інших освітніх галузей та застосовувати міжпредметні компетентності  у процесі самореалізації  та у соціокультурній діяльності;
 • висловлювати критичні судження щодо художніх явищ  сучасності, виявляти естетичне ставлення до них, аргументовано доводити власну позицію під час дискусії, брати участь у художній  і соціокультурній діяльності;
 • проявляти самостійність  у процесі пізнання художніх явищ сучасності, використовувати  інтернет-ресурси, комп’ютерні програми у пошуково-дослідницькій діяльності
       

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz